Paghokapo
 

Chefpagho Ĉefpaĝo

Federacio La Federacio

Kluboj La lokaj kluboj

Norda Gazeto La Norda Gazeto

Kongreso Feder. kongreso

Stella Rendevuo de Stella

Membrighi Membriĝi

Retforumo La retforumo

Materialo Informa materialo

Ligiloj Ligiloj

Retleteri Retleteri al ni

 

Logo

 

 

Informa materialo

La Nordfrancia Federacio disponigas al siaj asocioj-membroj materialon por informi kaj komuniki pri Esperanto en diversaj okazoj. Ĝi ankaŭ povas peri inter la asocioj-membroj kaj UFE por pli favora aĉeto de libroj.

Sur tiu kampo la asocioj-membroj nepre rilatu kun la federacia prezidanto, kiu mem stokas la diversajn materialojn. Atentu rilati sufiĉe frue, tiel ke povu okazi la transdono aŭ la sendo.

Photo Xavier DEWIDEHEM
Federacia komitatano
15 rue Joseph-Hentgès, Appt 22, 59200 Tourcoing
Tel. +33 (0) 6 76 03 11 56
Ret. xdewidehemesperanto-nord.org

 

Budaj paneloj

La Federacio aĉetis en Septembro 2007 la jenajn tri panelojn por budoj, ekz. en asociaraj forumoj k.s. Ilin eldonis UFE. La tri paneloj indikas malsupre la Federacion kaj ĝian retejon, kie oni povas trovi informojn pri la kluboj. Ili estas larĝaj je 80 cm kaj altaj je 216 cm ; ilin oni tre facile muntas per kunprovizita tubo.

Paneloj

N-ro 1
« Le moyen d'apprendre plus vite les langues »

N-ro 2
« Un réseau de contacts dans le monde entier »

N-ro 3
« Une autre idée du partage interculturel »

 

Detalo

 

Ekspoziciaj paneloj

La Federacio havas serion da 12 paneloj por ekspozicio pri la lingva diverseco kaj Esperanto. Ilin eldonis UFE. Atentu, ke ili taŭgas ne por asociara forumo k.s. sed por ekspozicio, kie la vizitantoj povas senhaste kaj trankvile tralegi la panelojn.

Paneloj
Paneloj
Paneloj

 

Faldfolioj, broŝuroj kaj kalendaretoj

La Federacio havas stokon da faldfolioj « Espéranto, la langue équitable » kaj da broŝuroj « Espéranto, mode d'emploi » kun dovodisko (DVD). Ilin eldonis UFE. La Federacio havas ankaŭ kalendaretojn far JEFO, kiuj tre taŭgas por disdono.

Faldfolio Broshuro Kalendareto
Faldfolio Broŝuro + Dovodisko Kalendareto
Por unua kontakto
kun ĝenerala publiko
Por dua kontakto
kun interesata publiko
Por disdono
al ĝenerala publiko
Poa prezo : 0,08 € Poa prezo : 2,80 € Poa prezo : 0,00 €
Federacia stoko : 975 Federacia stoko : 198 Federacia stoko : ĉ. 5000

 

Perado por aĉeto de libroj en la UFE-libroservo

La kluboj povas aĉeti librojn de la libroservo de UFE kun rabato je 5 %. La Federacio povas aĉeti ilin kun pli alta rabato je 10 %. Sekve, la asocioj-membroj povas rilati kun la Federacio por mendi tiujn librojn : tiel la asocioj-membroj repagos la librojn al la Federacio kun la federacia rabato.

 

 

Por plia informo, retleteru al : xdewidehemesperanto-nord.org
  © 2004-2010 NORDFRANCIA ESPERANTO-FEDERACIO  –  www.esperanto-nord.org  –  Ĉiuj rajtoj rezervitaj  –  Kolofono Haut
   
   
Francais Esperanto