Paghokapo
 

Chefpagho Ĉefpaĝo

Federacio La Federacio

Kluboj La lokaj kluboj

Norda Gazeto La Norda Gazeto

Kongreso Feder. kongreso

Stella Rendevuo de Stella

Membrighi Membriĝi

Retforumo La retforumo

Materialo Informa materialo

Ligiloj Ligiloj

Retleteri Retleteri al ni

 

Logo

 

 

Kongreso
  Kongreso 2007 Antaŭaj kongresoj  

¤  Ĝisdatigo : 11 Mar. 2013  ¤

La Federacio ĉiujare organizas la federacian kongreson, kiu arigas ĉiujn federacianojn. Okazante en ĉiufoje alia urbo, la kongreso konsistas el :

  • la ordinara ĝenerala membrokunveno de la Federacio ;
  • eventuale mallonga kunsido de la Federacia Komitato ;
  • bonetosa tagmanĝo (bufedo aŭ restoracio) ;
  • kultura parto : vizito de la urbo aŭ de turismaĵo, koncerto, koruso, prelego…
En 2013:  HALLUIN, 14 Apr. 2013
En 2012: WAVRANS-SUR-TERNOISE, 15 Apr. 2012
En 2011: AMIENO (Amiens), 3 Apr. 2011

 
 

La federacia kongreso de 2007 en ARASO


Foto
Vidu la fotojn pri la federacia kongreso en la retejo
de la klubo de Arras: arras-esperanto.fr

Logo ArrasLa federacia kongreso okazis en Araso (Arras) dimanĉon la 30an de Septembro 2007 laŭ organizo far la asocio Arras-Espéranto kaj la Federacio. La kongreson bone subtenis la magistrato de Araso.

La federacia kongreso eniĝis en la oficialan programon 2007 de la « Departementa Jaro pri Pollando » amplekse festota de la departementa konsilio de Pas-de-Calais.

Krome, Arras-Espéranto provos denove prezenti ekspozicion pri Esperanto en IUFM (altlernejo de instruistiĝo) en Araso.

Fine, tiu federacia kongreso estis speciala : tiam stariĝis la nova Federacia Komitato, kaj ĉi tiu publike balotis la novan Estraron por la mandatperiodo 2007–2010.

Photo Arras
Foto : Ĉefplaco de Araso

 

 

Programo :
09:30–10:00

Akcepto de la kongresanoj en la distrejo t.n. « Grandes Prairies » de Araso (rue du 8-Mai-1945)

   
10:00–12:00

Unu programero elektota de ĉiu
kongresano
el inter du

1. Membrokunveno kaj komitatkunsido :
raportoj, decidoj kaj proklamo de la rezultoj de la balotoj pri la Federacia Komitato ; poste kunsido de la nova Federacia Komitato por baloti la novan Estraron de la Federacio
2. Vizito de la urbo :
programita samtempe kiel la membrokunveno kaj la komitatkunsido, por la akompanantoj de la federacianoj kaj por la eksterlandaj kongresanoj

   
12:15 Plantado de la Esperanto-arbo en la parko « Jardin du Gouverneur » (boulevard du Général-De-Gaulle)
   
12:30 Honora trinko kun la urbestro kaj la urbestraro
   
13:30–15:30 Eblo tagmanĝi en la distrejo
   
17:00–20:00

Spektaklo en la fama kazino de Araso (1 130 sidlokoj, 3 rue Émile-Legrelle) :
– kantos Jomo en 22 lingvoj (inkl. en Esperanto kaj en la pikarda)
– spektaklos la bonega pola folklora ensemblo de kanto kaj danco el nia regiono, t.n. « Kalina » (60 membroj, ensemblo plurfoje premiita en mondaj konkursoj)
– malfermita al la ekstera publiko
– enirprezo : po 15 € por homo

   
Kotizoj : Membrokunveno kaj vizito de la urbo : 0 €
Tagmanĝo : po 15 € por homo (kiomaĝa ajn)
Spektaklo : po 15 € por adolto ; po 5 € por infano ĝis 15-jaraĝa
   
Skribaj demandoj :

Ĉia federaciano povas sendi al la Estraro unu aŭ plurajn skribajn demandojn pri ĉia temo koncernanta la Federacion. La Estraro respondos al ĉiu demando en la ĝenerala membrokunveno. Bonvolu sendi vian skriban demandon al :
Fédération Espéranto-Nord, 116 rue Roger-Salengro, 59192 Beuvrages.

 

Por plia informo, vizitu la retejon : www.arras-esperanto.fr
  © 2004-2010 NORDFRANCIA ESPERANTO-FEDERACIO  –  www.esperanto-nord.org  –  Ĉiuj rajtoj rezervitaj  –  Kolofono Haut
   
   
Francais Esperanto