Paghokapo
 

Chefpagho Ĉefpaĝo

Federacio La Federacio

Kluboj La lokaj kluboj

Norda Gazeto La Norda Gazeto

Kongreso Feder. kongreso

Stella Rendevuo de Stella

Membrighi Membriĝi

Retforumo La retforumo

Materialo Informa materialo

Ligiloj Ligiloj

Retleteri Retleteri al ni

 

Logo

 

 

Membrighi

Oni povas membriĝi al la Nordfrancia Esperanto-Federacio laŭ du manieroj :

   
Membriĝi pere de unu el la asocioj-membroj Membroasociano

Aniĝante al unu el la asocioj-membroj* de la Federacio, vi aŭtomate fariĝas federaciano kiel membroasociano. La kotizoj de la asocioj ĝenerale ja enkalkulas parton por la Federacio**. La statuso de membroasociano ĝuigas al vi ĉiujn rajtojn kaj servojn rilatajn al la Federacio.

Por scii la kotizosumon de la asocio-membro proksima al vi kaj membriĝi al ĝi, bonvolu senpere kontakti la asocion.
> Vidu la informojn pri la lokaj kluboj.

* La nunaj asocioj-membroj estas : Arras-Espéranto, Dunkerque-Espéranto, Lille-Villeneuve-Espéranto, Valenciennes-Espéranto kaj Groupe espérantiste de Boulogne-sur-Mer.
** La sumon de la parto por la Federacio ĉiujare difinas la Federacia Komitato per la interna regularo.

   
Senpere membriĝi al la Federacio Individuo-membro

Vi ankaŭ povas (i.a. se vi ne loĝas proksime al asocio-membro) senpere membriĝi al la Federacio, kiel individuo-membro. Tiu statuso ĝuigas al vi ĉiujn rajtojn kaj servojn rilatajn al la Federacio.

La senpera membreco al la Federacio validas unu jaron (de Januaro ĝis Decembro).

La kotizosumon ĉiujare difinas la Federacia Komitato per la interna regularo.
Por la jaro 2007 la kozitoj estas jene difinitaj :


KATEGORIO SUMO
Plenkreskulo 13 €
Junulo, studento aŭ senlaborulo 08 €


Por senpere membriĝi al la Federacio, bonvolu sendi al la federacia kasisto :

  • viajn nomon, antaŭnomon, adreson, telefonnumeron, retadreson, naskojaron ;
  • bankoĉekon je la nomo « Fédération Espéranto-Nord » kaj je la sumo responda al via membrokategorio.

Responsulo pri membriĝoj :
Photo
Xavier VILAIN
Federacia kasisto

c/o Espéranto-Dunkerque
72A rue Zamenhof, FR - 59240 Dunkerque
Tel. +33 (0) 6 70 65 93 29
Ret. xvilainesperanto-nord.org

 

 

Por plia informo, retleteru al : xvilainesperanto-nord.org
  © 2004-2010 NORDFRANCIA ESPERANTO-FEDERACIO  –  www.esperanto-nord.org  –  Ĉiuj rajtoj rezervitaj  –  Kolofono Haut
   
   
Francais Esperanto