Paghokapo
 

Chefpagho Ĉefpaĝo

Federacio La Federacio

Kluboj La lokaj kluboj

Norda Gazeto La Norda Gazeto

Kongreso Feder. kongreso

Stella Rendevuo de Stella

Membrighi Membriĝi

Retforumo La retforumo

Materialo Informa materialo

Ligiloj Ligiloj

Retleteri Retleteri al ni

 

Logo

 

 

Norda Gazeto
¤  Ĝisdatigo : 05. Marto 2016  ¤
  La lasta numero de la Norda Gazeto estis eldonita en 2015.
           En 2016, la Nordan Gazeton anstataŭis la Norda Kuriero
.

  Elŝuteblaj ekzempleroj de la Norda Gazeto (pdf)
           (de Januaro 2012 ĝis la jaro 2015).
 

 La ĉi-sube priskribita Norda Gazeto ne plu estas eldonita...

CouvertureFondite en 1908, la revuo de la Nordfrancia Federacio t.n. « Norda Gazeto » estas tute esperantlingva. Ĝin ricevas la federacianoj je ĉiu kvaronjaro.

La revuo informas vin pri la asocia vivo de la diversaj kluboj de la Federacio (precipe la asocioj-membroj), sed ankaŭ pri la esperantistaj novaĵoj regionaj, landaj kaj internaciaj. Ĝin pliriĉigas diversaj artikoloj, i.a. :

 • lingva angulo, kiu pritraktas la lingvon Esperanto kaj ĝian vortprovizon ;
 • Esperanto-movado sur la federacia teritorio ;
 • historio de la Esperanto-movado ;
 • agadaj raportoj ;
 • rakontoj far federacianoj pri vojaĝoj, kongresoj, staĝoj, verkoj ;
 • sed ankaŭ diversaj tekstoj verkitaj aŭ tradukitaj en Esperanto, poemoj, ludoj, humuraĵoj…

Kunigite kun ĉiu revua numero, « Suplemento por Komencantoj » prezentas facilajn tekstojn kun klarigo aŭ traduko de pluraj vortoj.

Ĉia artikola kontribuo bonvenas. Ne hezitu sendi al ni viajn tekstojn, ludojn, desegnaĵojn, ktp. por la revuo aŭ la suplemento. Dankon.


La lasta ĉefredaktoro de
la Norda Gazeto
estis

Claude Longue-épée


nordagazetoesperanto-nord.org


En 2015 la redakcio de la Norda Gazeto konsistis el :

 • S-ro Claude Longue-épée, ĉefredaktoro kaj korektisto
 • S-ro Cyrille Découture, enpaĝiganto
 • S-ro Pascal VILAIN, korektisto
 • S-ro Richard VALET, redaktanto de la Suplemento por Komencantoj,
                                        komisiita presigi kaj dissendi la revuon
 • S-ro Michel DECHY,  federacia prezidanto, eldona direktoro.
Por plia informo, retleteru al : nordagazetoesperanto-nord.org
  © 2004-2010 NORDFRANCIA ESPERANTO-FEDERACIO  –  www.esperanto-nord.org  –  Ĉiuj rajtoj rezervitaj  –  Kolofono Haut
   
   
Francais Esperanto