Paghokapo
 

Chefpagho Ĉefpaĝo

Federacio La Federacio

Kluboj La lokaj kluboj

Norda Gazeto La Norda Gazeto

Kongreso Feder. kongreso

Stella Rendevuo de Stella

Membrighi Membriĝi

Retforumo La retforumo

Materialo Informa materialo

Ligiloj Ligiloj

Retleteri Retleteri al ni

 

Logo

 

 

Bonvenon
¤  Ĝisdatigo:  26. Februaro 2019  ¤

Bonvenon en la retejon de la
Nordfrancia Esperanto-Federacio
   

= Espéranto Hauts-de-France =

La 100-a Universala
Esperanto-Kongreso
okazis
en LILLE
en Julio 2015


 

F e d e r a c i a j   N o v a ĵ o j
 

* * *     En la 11-a Norda Kuriero:
 - 1  : Ni festis Zamenhofon lude
 - 2  : Kunsidis la Federacia Komitato
 
- 3a : Forpasis urbestro Michel Bouchez
 - 3b : En aprilo ni kongresu en Dovro!
 
- 4a : Bona humoro en la Bersea klubo
 
- 4b : Agrabla esperantumo en Germanio
 
- 5  : “La Tagordo” de Éric Vuillard

          

* * *
     La Eŭropea Rendevuo en
       Stella-Plage ne okazis en 2018.
     
         =>
Pliaj sciigoj
         en la
8-a Norda Kuriero

 
E l ŝ u t e b l a s  
 

   -1- La Norda Kuriero
     
   -2- La lastaj 10 numeroj de la Norda Gazeto
       
   -3- La reta versio de la
      Teĥnika vortaro de Greziljono            (dulingva (FR+Eo), kun koloraj ilustraĵoj)= A g e n d o   2 0 1 8 =

De la 13-a ĝis la 17-a de Aprilo 2018
     
            Brita kaj Tutkelta
       Esperanto-Kongreso 2018

De la 20-a ĝis la 28-a de Aprilo 2018
     
              = PRINTEMPAS =
      
intensivaj kursoj kaj ekzamenoj
          en la kastelo Greziljono

Dimanĉon la 22-an de Aprilo 2018
     
             Naturo kaj Kulturo
                    
 en la
              Flandraj Ardenoj  
       => Programo + Aliĝilo

Sabaton la 16-an de Junio 2018
     
           je la 15-a en la M.R.E.S. 
          
23 strato Gosselet - LILLE
     
         Ordinara + Eksterordinara
       
Ĝeneralaj Membrokunvenoj

Dimanĉon 30-an de Septembro 2018
       en ARASO ekde la 10-a,
       en la nova Kultura Oficejo.

      => adreso :  
             Pôle Culturel Saint-Pierre
 
       6 strato de la Douizième, ARRAS

Lingva Festivalo
     
por festi la 25-an jariĝon
de l' asocio Arras-Esperanto
 
 

kaj ankaŭ :
Libroservo
de la
Flandra Esperanto Ligo
 
kaj ankaŭ :        
Koncerto de JOMO je la 18-a
  *** Tuj aĉetu vian bileton! ***
- - - - -
=> Detalaj sciigoj
sur la 2-a paĝo de la
9-a Norda Kuriero
= ligilo =


 

La 3-an de Novembro 2018
forpasis amiko.Ni tre sincere kondolencas
ĉiujn familianojn de
Lucien GILOTEAUX

 

=> Vd. artikolon
en la 3-a paĝo de la
 
10-a Norda Kuriero
 

 

  La 12-an de Novembro 2018      
                en Araso je la 18-a

             Pôle Culturel Saint-Pierre
 
       6 strato de la Douizième, ARRAS
            

Esperantlingva prelego
de la profesoro
Dennis KEEFE
- - - - -
             
Komuna Modelo
(Ĉeesta kaj Reta)
por Kompreni
la Fenomenon
Esperantistiĝo

 

  La 13-an de Novembre 2018
               en Lillo je la 19-a

en la M.R.E.S.
( = Maison Régionale de
l’Environnement et des Solidarités)
23 strato Gosselet  -  LILLE

Esperantlingva prelego
de la profesoro
Dennis KEEFE
- - - - -
Merkatiko Aplikata
al Esperantujo

 

  Sabaton 15-an de Decembro 2018
     
           en LILLO,  ekde la 17-a

Zamenhof-Festo
en la M.R.E.S.
(teretaĝe)
23 strato Gosselet  -  LILLE


=> Pliaj sciigoj en la 4-a paĝo
de la
10-a Norda Kuriero
 = A g e n d o   2 0 1 7 =

 

Sabaton 09-an de Decembro 2017 
           en la M.R.E.S. 
          
23 strato Gosselet - LILLE
  
  - je la 15:00: Federacia komitatkunsido
                  => Ĉiuj povos libere ĉeesti.

  - ekde la 17:00:  Zamenhofa Festo   
     - Trinkado, manĝetado, babilado.
     - Yves Nevelsteen prelegos je la 17:30
       pri interretaj projektoj koncerne E-on.
     - Eblos poste vespermanĝI en apuda
       restoracio.

*  *  *  *  *

Mardon 26-an de Septembro 2017 

  - je la 9:00 : Rendevuo antaŭ la

                     stacidomo "Lille-Flandres"
           por vizito de Lillo, sub la gvido
           de Claude Longue-Epée, kun
           pluraj lillanoj kaj Rainer KURZ.

  - je la 19:00 : en la M.R.E.S.
                 23 strato Gosselet - LILLO
    
         Prelego de Rainer KURZ
      
"Laboro por rifuĝintoj"
        => Legu pli en la Norda Kuriero

*  *  *  *  *

Aŭgusto 2017
         


Nia amiko  Guy PERRIN
forpasis la 9-an de Aŭgusto 2017.Ni tre sincere kondolencas
lian familion.

Guy falis de sia velŝipo,
sed oni ne sukcesis retrovi lin
antaŭ la 12-a de Septembro!

- - -
=>
Pliaj franclingvaj sciigoj

 

*  *  *  *  *

Sabaton 10-an de Junio 2017
           en la M.R.E.S.  (LILLO)
      
          Ekzamensesio de la
      Franca Esperanto-Instituto

*  *  *  *  *

Dimanĉon 30-an de Aprilo 2017
            ĉe niaj Belgaj geamikoj
 
                 Tago de la
           Flandraj Ardenoj
          
 => Detalaj sciigoj 
 

*  *  *  *  *


Vendr. 28-an de Aprilo 2017  (18:30)
           en LAMBERSART (apud Lille)
   
           Esperantlingva prelego
           fare de Helmut Klünder:
   
                 La vivo sur la
             Orientfrisaj insuloj 
             
         
       => Pliaj sciigoj

 

 


 

Mapo

PhotoLa 14-an de Aprilo 2013
          

   Michel DECHY
    
iĝis prezidanto de la 

Nordfrancia Federacio.

Bonvenon en la retejon de la Nordfrancia Esperanto-Federacio!

Mi varme dankas nian prezidintinon Arlette PLUTNIAK pro la laboro, kiun ŝi plenumis kun ĉiama entuziasmo dum la lastaj tri jaroj.

Nia moto daŭre estu « Iniciatemo kaj Kuneco », ĉar per kunigo de ĉiuj niaj individuaj kapabloj ni pli efike disvastigos Esperanton kaj plialtigos ties prestiĝon.

Ni penu
- per diversigitaj agadoj fideligi la membraron de niaj kluboj;
- per efika komunikado ekstera plimultigi la lernantaron de niaj diversaj kursoj;
- profiti la Universalan Kongreson "LILLE-2015" por vigligi la emon lerni ĉi tiun "magian lingvon" kaj vivi ties "internan ideon".

Per la jenaj pavimataj laborvojoj:
- komisiono pri instruado kaj ĉiujara ekzamensesio,
- Eŭropa Rendevuo en Stella-Plage,
- rilatoj kun politikaj kaj edukaj instancoj,
- bulteno Norda Gazeto ĝis 2015,
  kaj Norda Kuriero ekde 2016,
- ĉiujara federacia kongreso,
la Federacio strebas utili al la nunaj lokaj kluboj kaj al la izolitaj esperantistoj el nia regiono. Novaj kluboj kreiĝu kaj aliĝu al nia Federacio!

Ni esperas, ke nia retejo plene kontentigos vin, kaj ni invitas vin kontakti nin pri kia ajn demando aŭ rimarko.

mdechyesperanto-nord.org
 
 

IFK

 

 

Tintin
Vi espereble jam
legis la albumon
 Tinĉjo en Tibeto...
=> Nun malkovru plian
esperantlingvan albumon
 de Tinĉjo:
la templo de l'suno

Ĝin kuneldonis Casterman
kaj Esperanto-France.

Informo : s-ro Michel Dechy,
+33 (0) 616984102,
mdechyesperanto-nord.org

 

La 100-a Universala Esperanto-Kongreso
okazis en LILLE (Francujo),
de la 25-a de Julio ĝis la 1-a de Aŭgusto 2015.

Denove bonvenigi esperantistojn el multaj landoj
estis grandega honoro
 por ĉiuj esperantistoj de Nord-Francio.

 

Aliĝis almenaŭ 2 689 homoj el 81 landoj
 

- Ĉiaj sciigoj rilate la Universalan Kongreson en LILLE disponeblas ĉe:
    - la oficiala retejo de "Lille 2015"
 
    -
la Facebook-paĝo "Lille 2015"
 
    - la koncerna retpaĝo de U.F.E. ( = Esperanto-France). 
   
    -
la retejo de la 44-a Internacia Infana Kongreseto


- Elŝuteblas : - la prezenta bildaro
 
                         - la dumkongresaj bultenoj
 

- Jen pliaj ligiloj, aldonitaj la 1-an de Septembro 2015 :
    - Raporto pri la Infana Kongreseto en Villeneuve d'Ascq
   

    - Podkasto pri la 100-a Universala Kongreso en Lille

  
La 100-a Universala Esperanto-Kongreso
okazis en LILLE en 2015 !


          

 

  © 2004-2010 NORDFRANCIA ESPERANTO-FEDERACIO  –  www.esperanto-nord.org  –  Ĉiuj rajtoj rezervitaj  –  Kolofono Haut
   
   
Francais Esperanto