Paghokapo
 

Chefpagho Ĉefpaĝo

Federacio La Federacio

Kluboj La lokaj kluboj

Norda Gazeto La Norda Gazeto

Kongreso Feder. kongreso

Stella Rendevuo de Stella

Membrighi Membriĝi

Retforumo La retforumo

Materialo Informa materialo

Ligiloj Ligiloj

Retleteri Retleteri al ni

 

Logo

 

 

Bonvenon
¤  Ĝisdatigo:  8. Novembro 2017  ¤

Bonvenon en la retejon de la
Nord-Francia Esperanto-Federacio
kaj de la nord-franciaj esperantlingvanoj!
(regiono Hauts-de-France)

La 100-a Universala
Esperanto-Kongreso
okazis
en LILLE
en Julio 2015


 

F e d e r a c i a j   N o v a ĵ o j
* * *  Zamenhofa Festo en Lillo
      
la 9-an de Decembro
        => Sciigo en la ĉi-suba agendo


* * *  La Eŭropea Rendevuo
        en Stella-Plage
        ne okazos en 2017.
        => Legu pli en la Norda Kuriero 


* * *  Elŝuteblas
      - la Norda Kuriero
      - la lastaj 10 numeroj de la Norda Gazeto

A g e n d o   2 0 1 7
 

Sabaton 09-an de Decembro 2017 
           en la M.R.E.S. 
          
23 strato Gosselet - LILLE
  
  - je la 15:00: Federacia komitatkunsido
                  => Ĉiuj povos libere ĉeesti.

  - ekde la 17:00:  Zamenhofa Festo   
     - Trinkado, manĝetado, babilado.
     - Yves Nevelsteen prelegos je la 17:30
       pri interretaj projektoj koncerne E-on.
     - Eblos poste vespermanĝI en apuda
       restoracio.

*  *  *  *  *

Mardon 26-an de Septembro 2017 

  - je la 9:00 : Rendevuo antaŭ la

                     stacidomo "Lille-Flandres"
           por vizito de Lillo, sub la gvido
           de Claude Longue-Epée, kun
           pluraj lillanoj kaj Rainer KURZ.

  - je la 19:00 : en la M.R.E.S.
                 23 strato Gosselet - LILLO
    
         Prelego de Rainer KURZ
      
"Laboro por rifuĝintoj"
        => Legu pli en la Norda Kuriero

*  *  *  *  *

Aŭgusto 2017
         


Nia amiko  Guy PERRIN
forpasis la 9-an de Aŭgusto 2017.Ni tre sincere kondolencas
lian familion.

Guy falis de sia velŝipo,
sed oni ne sukcesis retrovi lin
antaŭ la 12-a de Septembro!

- - -
=>
Pliaj franclingvaj sciigoj

 

*  *  *  *  *

Sabaton 10-an de Junio 2017
           en la M.R.E.S.  (LILLO)
      
          Ekzamensesio de la
      Franca Esperanto-Instituto

*  *  *  *  *

Dimanĉon 30-an de Aprilo 2017
            ĉe niaj Belgaj geamikoj
 
                 Tago de la
           Flandraj Ardenoj
          
 => Detalaj sciigoj 
 

*  *  *  *  *


Vendr. 28-an de Aprilo 2017  (18:30)
           en LAMBERSART (apud Lille)
   
           Esperantlingva prelego
           fare de Helmut Klünder:
   
                 La vivo sur la
             Orientfrisaj insuloj 
             
         
       => Pliaj sciigoj

 

 


 

Mapo

PhotoLa 14-an de Aprilo 2013
          

   Michel DECHY
    
iĝis prezidanto de la 

Nordfrancia Federacio.

Bonvenon en la retejon de la Nordfrancia Esperanto-Federacio!

Mi varme dankas nian prezidintinon Arlette PLUTNIAK pro la laboro, kiun ŝi plenumis kun ĉiama entuziasmo dum la lastaj tri jaroj.

Nia moto daŭre estu « Iniciatemo kaj Kuneco », ĉar per kunigo de ĉiuj niaj individuaj kapabloj ni pli efike disvastigos Esperanton kaj plialtigos ties prestiĝon.

Ni penu
- per diversigitaj agadoj fideligi la membraron de niaj kluboj;
- per efika komunikado ekstera plimultigi la lernantaron de niaj diversaj kursoj;
- profiti la Universalan Kongreson "LILLE-2015" por vigligi la emon lerni ĉi tiun "magian lingvon" kaj vivi ties "internan ideon".

Per la jenaj pavimataj laborvojoj:
- komisiono pri instruado kaj ĉiujara ekzamensesio,
- Eŭropa Rendevuo en Stella-Plage,
- rilatoj kun politikaj kaj edukaj instancoj,
- bulteno Norda Gazeto ĝis 2015,
  kaj Norda Kuriero ekde 2016,
- ĉiujara federacia kongreso,
la Federacio strebas utili al la nunaj lokaj kluboj kaj al la izolitaj esperantistoj el nia regiono. Novaj kluboj kreiĝu kaj aliĝu al nia Federacio!

Ni esperas, ke nia retejo plene kontentigos vin, kaj ni invitas vin kontakti nin pri kia ajn demando aŭ rimarko.

mdechyesperanto-nord.org
 
 

IFK

 

 

Tintin
Vi espereble jam
legis la albumon
 Tinĉjo en Tibeto...
=> Nun malkovru plian
esperantlingvan albumon
 de Tinĉjo:
la templo de l'suno

Ĝin kuneldonis Casterman
kaj Esperanto-France.

Informo : s-ro Michel Dechy,
+33 (0) 616984102,
mdechyesperanto-nord.org

 

La 100-a Universala Esperanto-Kongreso
okazis en LILLE (Francujo),
de la 25-a de Julio ĝis la 1-a de Aŭgusto 2015.

Denove bonvenigi esperantistojn el multaj landoj
estis grandega honoro
 por ĉiuj esperantistoj de Nord-Francio.

 

Aliĝis almenaŭ 2 689 homoj el 81 landoj
 

- Ĉiaj sciigoj rilate la Universalan Kongreson en LILLE disponeblas ĉe:
    - la oficiala retejo de "Lille 2015"
 
    -
la Facebook-paĝo "Lille 2015"
 
    - la koncerna retpaĝo de U.F.E. ( = Esperanto-France). 
   
    -
la retejo de la 44-a Internacia Infana Kongreseto


- Elŝuteblas : - la prezenta bildaro
 
                         - la dumkongresaj bultenoj
 

- Jen pliaj ligiloj, aldonitaj la 1-an de Septembro 2015 :
    - Raporto pri la Infana Kongreseto en Villeneuve d'Ascq
   

    - Podkasto pri la 100-a Universala Kongreso en Lille

  
La 100-a Universala Esperanto-Kongreso
okazis en LILLE en 2015 !


          

 

  © 2004-2010 NORDFRANCIA ESPERANTO-FEDERACIO  –  www.esperanto-nord.org  –  Ĉiuj rajtoj rezervitaj  –  Kolofono Haut
   
   
Francais Esperanto