Paghokapo
 

Chefpagho Ĉefpaĝo

Federacio La Federacio

Kluboj La lokaj kluboj

Norda Gazeto La Norda Gazeto

Kongreso Feder. kongreso

Stella Rendevuo de Stella

Membrighi Membriĝi

Retforumo La retforumo

Materialo Informa materialo

Ligiloj Ligiloj

Retleteri Retleteri al ni

 

Logo

 

 

Bonvenon
¤  Ĝisdatigo:  19. Septembro 2020  ¤

Bonvenon en la retejon de la
Nordfrancia Esperanto-Federacio
   

= Espéranto Hauts-de-France =

La 100-a Universala
Esperanto-Kongreso
okazis
en LILLE
en Julio 2015

 

Ekde la 1-a de januaro 2020
la Esperantujo de norda Francio
havas sian Facebook-paĝon:

www.facebook.com/esperanto.hautsdefrance

La Lilla klubo ja kreis kaj zorgis sian propran
Facebook-paĝon, kiun ĝi lastatempe proponis
“regionigi” per transdono al la Federacio. Tiel ĝi
nun utilu al la Federacio kaj ĉiuj membraj kluboj!

 

F e d e r a c i a j   N o v a ĵ o j
 
  
E l ŝ u t e b l a s  
 

   -1- La Norda Kuriero
     
   -2- La lastaj 10 numeroj de la Norda Gazeto
       
   -3- La reta versio de la
      Teĥnika vortaro de Greziljono            (dulingva (FR+Eo), kun koloraj ilustraĵoj) 

= A g e n d o   2 0 1 9 =


Lundon 20-an de Majo 2019
       ekde la 18-a en ARASO,
      
en la nova Kultura Oficejo
          
Pôle Culturel Saint-Pierre
     
     6 strato de la Douizième, ARRAS
kaj ankaŭ 

Mardon 21-an de Majo 2019 
      
ekde la 19-a, en
la M.R.E.S. 
      
23 str. Gosselet - 59000 LILLE

     
 

Georgo Handzlik

pola esperantisto,
kantisto, aŭtoro de multaj kantoj

Venu multnombre aŭskulti lin!

Se vi deziras poste vespermanĝi
en apuda malmultekosta restoracio,
bv anonci vian partoprenon
al Katja BOEN
antaŭ la 15-a de Majo
 = A g e n d o   2 0 1 8 =

De la 13-a ĝis la 17-a de Aprilo 2018
     
            Brita kaj Tutkelta
       Esperanto-Kongreso 2018

De la 20-a ĝis la 28-a de Aprilo 2018
     
              = PRINTEMPAS =
      
intensivaj kursoj kaj ekzamenoj
          en la kastelo Greziljono

Dimanĉon la 22-an de Aprilo 2018
     
             Naturo kaj Kulturo
                    
 en la
              Flandraj Ardenoj  
       => Programo + Aliĝilo

Sabaton la 16-an de Junio 2018
     
           je la 15-a en la M.R.E.S. 
          
23 strato Gosselet - LILLE
     
         Ordinara + Eksterordinara
       
Ĝeneralaj Membrokunvenoj

Dimanĉon 30-an de Septembro 2018
       en ARASO ekde la 10-a,
       en la nova Kultura Oficejo.

      => adreso :  
             Pôle Culturel Saint-Pierre
 
       6 strato de la Douizième, ARRAS

Lingva Festivalo
     
por festi la 25-an jariĝon
de l' asocio Arras-Esperanto
 
 

kaj ankaŭ :
Libroservo
de la
Flandra Esperanto Ligo
 
kaj ankaŭ :        
Koncerto de JOMO je la 18-a
  *** Tuj aĉetu vian bileton! ***
- - - - -
=> Detalaj sciigoj
sur la 2-a paĝo de la
9-a Norda Kuriero
= ligilo =


 

La 3-an de Novembro 2018
forpasis amiko.Ni tre sincere kondolencas
ĉiujn familianojn de
Lucien GILOTEAUX

 

=> Vd. artikolon
en la 3-a paĝo de la
 
10-a Norda Kuriero
 

 

  La 12-an de Novembro 2018      
                en Araso je la 18-a

             Pôle Culturel Saint-Pierre
 
       6 strato de la Douizième, ARRAS
            

Esperantlingva prelego
de la profesoro
Dennis KEEFE
- - - - -
             
Komuna Modelo
(Ĉeesta kaj Reta)
por Kompreni
la Fenomenon
Esperantistiĝo

 

  La 13-an de Novembre 2018
               en Lillo je la 19-a

en la M.R.E.S.
( = Maison Régionale de
l’Environnement et des Solidarités)
23 strato Gosselet  -  LILLE

Esperantlingva prelego
de la profesoro
Dennis KEEFE
- - - - -
Merkatiko Aplikata
al Esperantujo

 

  Sabaton 15-an de Decembro 2018
     
           en LILLO,  ekde la 17-a

Zamenhof-Festo
en la M.R.E.S.
(teretaĝe)
23 strato Gosselet  -  LILLE


=> Pliaj sciigoj en la 4-a paĝo
de la
10-a Norda Kuriero
 

 
 


 

Mapo

PhotoLa 14-an de Aprilo 2013
          

   Michel DECHY
    
iĝis prezidanto de la 

Nordfrancia Federacio.

Bonvenon en la retejon de la Nordfrancia Esperanto-Federacio!

Mi varme dankas nian prezidintinon Arlette PLUTNIAK pro la laboro, kiun ŝi plenumis kun ĉiama entuziasmo dum la lastaj tri jaroj.

Nia moto daŭre estu « Iniciatemo kaj Kuneco », ĉar per kunigo de ĉiuj niaj individuaj kapabloj ni pli efike disvastigos Esperanton kaj plialtigos ties prestiĝon.

Ni penu
- per diversigitaj agadoj fideligi la membraron de niaj kluboj;
- per efika komunikado ekstera plimultigi la lernantaron de niaj diversaj kursoj;
- profiti la Universalan Kongreson "LILLE-2015" por vigligi la emon lerni ĉi tiun "magian lingvon" kaj vivi ties "internan ideon".

Per la jenaj pavimataj laborvojoj:
- komisiono pri instruado kaj ĉiujara ekzamensesio,
- Eŭropa Rendevuo en Stella-Plage,
- rilatoj kun politikaj kaj edukaj instancoj,
- bulteno Norda Gazeto ĝis 2015,
  kaj Norda Kuriero ekde 2016,
- ĉiujara federacia kongreso,
la Federacio strebas utili al la nunaj lokaj kluboj kaj al la izolitaj esperantistoj el nia regiono. Novaj kluboj kreiĝu kaj aliĝu al nia Federacio!

Ni esperas, ke nia retejo plene kontentigos vin, kaj ni invitas vin kontakti nin pri kia ajn demando aŭ rimarko.

mdechyesperanto-nord.org
 
 

IFK

 

 

Tintin
Vi espereble jam
legis la albumon
 Tinĉjo en Tibeto...
=> Nun malkovru plian
esperantlingvan albumon
 de Tinĉjo:
la templo de l'suno

Ĝin kuneldonis Casterman
kaj Esperanto-France.

Informo : s-ro Michel Dechy,
+33 (0) 616984102,
mdechyesperanto-nord.org

 

La 100-a Universala Esperanto-Kongreso
okazis en LILLE (Francujo),
de la 25-a de Julio ĝis la 1-a de Aŭgusto 2015.

Denove bonvenigi esperantistojn el multaj landoj
estis grandega honoro
 por ĉiuj esperantistoj de Nord-Francio.

 

Aliĝis almenaŭ 2 689 homoj el 81 landoj
 

- Ĉiaj sciigoj rilate la Universalan Kongreson en LILLE disponeblas ĉe:
    - la oficiala retejo de "Lille 2015"
 
    -
la Facebook-paĝo "Lille 2015"
 
    - la koncerna retpaĝo de U.F.E. ( = Esperanto-France). 
   
    -
la retejo de la 44-a Internacia Infana Kongreseto


- Elŝuteblas : - la prezenta bildaro
 
                         - la dumkongresaj bultenoj
 

- Jen pliaj ligiloj, aldonitaj la 1-an de Septembro 2015 :
    - Raporto pri la Infana Kongreseto en Villeneuve d'Ascq
   

    - Podkasto pri la 100-a Universala Kongreso en Lille

  
La 100-a Universala Esperanto-Kongreso
okazis en LILLE en 2015 !


          

 

  © 2004-2010 NORDFRANCIA ESPERANTO-FEDERACIO  –  www.esperanto-nord.org  –  Ĉiuj rajtoj rezervitaj  –  Kolofono Haut
   
   
Francais Esperanto