Paghokapo
 

Chefpagho Ĉefpaĝo

Federacio La Federacio

Kluboj La lokaj kluboj

Norda Gazeto La Norda Gazeto

Kongreso Feder. kongreso

Stella Rendevuo de Stella

Membrighi Membriĝi

Retforumo La retforumo

Materialo Informa materialo

Ligiloj Ligiloj

Retleteri Retleteri al ni

 

Logo

 

 

Antaŭaj jaroj
¤  Ĝisdatigo:  8. Novembro 2017  ¤

2012  -  2013  -  2014  -  2015  -  2016  -


* Jaro  2016  *


Sab.19-an & Dim.20-an de Novembro 2016   en STELLA-PLAGE
  
           
          28-a Eŭropa Rendevuo en Norda Francio:
                         
 

            
                   => Programo       => Aliĝilo


Sab. 18-an de Junio 2016 en LILLE
  
                               
Ekzamensesio
                                     
  
de la
                      Franca Esperanto-Instituto


                               (niveloj 1-a kaj 2-a)


Dim. 1-an de Majo 2016 en ARRAS
            
          
Ĝenerala Jarkunveno  de la Nord-Francia Eo-Federacio
      
     => Programo
            => Aliĝilo

 

Dim. 20-an de Marto 2016 en ARRAS

Unutaga staĝo
  
 DANCU TUTMONDE
 
=>
Informoj kaj ALIĜILO
 


2012  -  2013  -  2014  -  2015  -  2016  -


* Jaro  2015  *

Sab. 14-an de Novembro 2015 je la 10-a, en STELLA-PLAGE

Ĝenerala Kunveno
de la
NordFrancia Eo-Federacio

Sab.14-an & Dim.15-an de Nov. 2015 en STELLA-PLAGE 

 27-a 
  
 => Elŝuteblaj dokumentoj (koloraj aŭ NB-aj)

Ven. 13-an de Novembro 2015
       okazis atencoj en Parizo       
             

Mar. 13-an de Oktobro 2015   
 
  

 
Forpasis
nia amikino

Véronique BOUCHEZ


Ni tre sincere kondolencas
ŝiajn familianojn

=> Anoncilo (franclingva)   
         

  De la 25-a de Julio ĝis la 1-a de Aŭgusto 2015
 
   
               

La 100-a Universala Esperanto-Kongreso
okazis en LILLE (Francujo),
de la 25-a de Julio ĝis la 1-a de Aŭgusto 2015.

Denove bonvenigi esperantistojn el multaj landoj
estis grandega honoro
 por ĉiuj esperantistoj de Nord-Francio.

 

Aliĝis almenaŭ 2 689 homoj el 81 landoj
 

- Ĉiaj sciigoj rilate la Universalan Kongreson en LILLE disponeblas ĉe:
    - la oficiala retejo de "Lille 2015"
 
    -
la Facebook-paĝo "Lille 2015"
 
    - la koncerna retpaĝo de U.F.E. ( = Esperanto-France). 
   
    -
la retejo de la 44-a Internacia Infana Kongreseto


- Elŝuteblas : - la prezenta bildaro
 
                         - la dumkongresaj bultenoj
 

- Jen pliaj ligiloj, aldonitaj la 1-an de Septembro 2015 :
    - Raporto pri la Infana Kongreseto en Villeneuve d'Ascq
   

    - Podkasto pri la 100-a Universala Kongreso en Lille

  
          


2012  -  2013  -  2014  -  2015  -  2016  -


* Jaro  2014  *

  Novembro 2014   en STELLA-PLAGE

   
         Sabaton 15an + Dimanĉon 16an  okazis la 26a      
      
          =>
Elŝuteblaj  Programo + Aliĝilo

  30-an de Oktobro 2014
 

Ĵus forpasis alia amiko 
 
 
 
Ni tre sincere kondolencas
ĉiujn familianojn de

Richard Szlaski

=>
 Franclingva anoncletero
 


  Sabaton 17-an de Majo 2014  - ARRAS

              ¤  KER-ekzamenoj  ¤
Eŭropaj Esperanto-ekzamenoj (skribe kaj parole) je la niveloj B1, B2, C1, kadre de la tria tutmonda sesio.
=>   Fotoj, filmetoj, kaj gazetartikolo
 

Komence de Majo 2014

Ĵus forpasis nia amiko Daniel DEVIS.
 
 


Ni tre sincere kondolencas lian familion.

 

  Mardon 29-an de Aprilo 2014  - LILLE

  - je la 9a30 : Claude Longue-Epée gvidis viziton de la urbo LILLE.      
    => rendevuloko :
antaŭ la ĉefa enirejo de la stacidomo "Lille-Flandres".

   - je la 19a 
   en la salono Agora  (1-a etaĝo de la MRES)
 
                         23, strato Gosselet - LILLE

Esperantlingva prelego de
Miguel Angel Gonzales Alfonso
pri
"Kubo en la 21-a jarcento".

- Post la prelego : restoracia vespermanĝo.
                                  =>
por aliĝi, bv. kontakti Katja Boen.
 

  Dimanĉon 27-an de Aprilo 2014  -  BELGIO

Tago de la Flandraj Ardenoj
(Miguel Angel Gonzales Alfonso ĉeestis ! )
  
=> detalaj sciigoj

  Dimanĉon 13-an de Aprilo 2014  en Villeneuve d'Ascq

          okazis la jara Kongreso de la Nordfrancia Esperanto-Federacio.
  
          => Programo + reta aliĝilo


2012  -  2013  -  2014  -  2015  -  2016  -


* Jaro  2013  *

 Ĵaŭdon 28-an de Novembro 2013, en LILLE

Prelego de Ĝoja (Zhang Ping),
juna ĉina ĵurnalistino
(Ĉina Radio Internacia).

=> Je la 18a30
Ĝoja renkontis ĵurnalistojn kaj aliajn interesiĝantojn.
La Lille-a klubo tradukis.

=> Je la 20a
Esperantlingva prelego pri la nuntempa Ĉinio
.
Laŭ peto de partoprenantoj, ni resumis franclingve.

=> loko : 
MRES, 23 rue Gosselet - LILLE
                (2a etaĝo, salono "Terrasse")
 

La 25-an de Novembro 2013
         
forpasis nia karega amikino Lilli GILOTEAUX
                                
 
                          => Franclingva  anoncletero

Sab. 16-an + Dim. 17-an de Novembro 2013   en STELLA-PLAGE

 
=>
Elŝuteblaj  malpeza aliĝilo (156 Ko) +  detala programo
  
=> Fotoj de Xavier
=> Artikolo en la ĵurnalo "La Voix du Nord"

Sabaton 8-an de Junio 2013 en Arras (62)

              ¤  KER-ekzamenoj  ¤
Eŭropaj Esperanto-ekzamenoj (skribe kaj parole) je la niveloj B1, B2, C1, kadre de la dua tutmonda sesio.
 

Sabaton 20-an de Aprilo 2013 - Beuvrages (59)

      ¤ Inaŭguro de la strato Zamenhof ¤
  

- 11a00 : kunveno kun la oficialuloj.
- Post la inaŭguro: honorvino.
- Poste : komuna tagmanĝo en Bellaing.  
=> Elŝŭteblaj programo kaj aliĝilo
     sendota antaŭ la 10-a de Aprilo al Jean Dietrich aŭ Jean-Marc Fratard

Dimanĉon 14-an de Aprilo 2013 en Halluin (59)

  Kongreso de la Nordfrancia Eo-Federacio.

-9a15 Akcepto de la kongresanoj
-9a45 Ĝenerala membrokunveno
-12a Honoriga trinkado
-13a Komuna tagmanĝo
-15a Koncerto-Konferenco de Gijom Armide.
   
=> Vidu la fotojn
de Xavier V.
  
=> Legu la protokolojn
 
 
   
=>
Elŝuteblaj franclingvaj programo + Aliĝilo
   
=> Afiŝo
pri la senpaga koncerto
     de Gijom Armide.
            

La 8-an de Aprilo 2013           

Forpasis nia amikino
Nicole Bécant
.
 => Arras-Espéranto honoras ŝian memoron.

 

 

Sabaton 23-an de Marto 2013  de 9a30 ĝis 18a   en Dunkirko (59)

Dunkerque-Espéranto starigis informbudon ĉe
la 9-a Salono pri Lingvoj
organizita de ADLLD, en Hôtel Communautaire (CUD).

Tiumatene, dum 45 minutoj, ni proponis al la publiko
rapidan inicadon al Esperanto.

Merkredon 30-an de Januaro 2013 (je la 19a)  en LILLE               

Esperantlingva prelego de
Mikaelo Bronŝtejn
 pri la sinsekvaj ĉefurboj de Rusio,
kun kanzonoj kaj lumbildaro,

okazis en salono de la

  MRES :  23 strato Gosselet - LILLE
 


2012  -  2013  -  2014  -  2015  -  2016  -


* Jaro  2012  *

  Sabaton 1-an de Decembro 2012

Forpasis nia amikino
Michèle SUEUR
.
 => Arras-Espéranto omaĝas al ŝi.
 

 

  Sabaton kaj dimanĉon 17&18 Nov. 2012    en Stella-Plage (F-62780)

24-a Eŭropa Rendevuo  (eksa Rendevuo de Morbecque)

¤ FOTOJ  pri  Stella-2012
         
¤ Esperantlingvaj detalaj informoj.
   
     
¤ Elŝutebla aliĝilo (43 KB).
              
 
¤ Elŝutebla kompleta informilo (2 475 KB).

Sabaton 9-an de Junio 2012 en Arras (62)

              ¤  KER-ekzamenoj  ¤
Eŭropaj Esperanto-ekzamenoj (nur skribe) je la niveloj B1, B2, C1,
kadre de la unua tutmonda sesio.
¤ Fotoj + filmeto + franclingvaj gazetartikoloj

  Dimanĉon la 15-an de Aprilo 2012  en Wavrans-sur-Ternoise (62)

Okaze de nia Federacia Kongreso, okazis en la tombejo de
Hernicourt-St-Martin memoriga ceremonio omaĝe al
Emile Grosjean-Maupin  [=> vikipedio]
.
  
Ĉeestis la vilaĝestroj de Wavrans-sur-Ternoise kaj Hernicourt, la prezidantino de nia Federacio, ĉiuj prezidantoj de niaj Esperanto-asocioj, kaj la kongresanoj.
  
¤ Fotoj de Xavier Vilain
  
¤
Fotoj de J. Hennebert


2012  -  2013  -  2014  -  2015  -  2016  -
 


 
 
  © 2004-2010 NORDFRANCIA ESPERANTO-FEDERACIO  –  www.esperanto-nord.org  –  Ĉiuj rajtoj rezervitaj  –  Kolofono Haut
   
   
Francais Esperanto