Paghokapo
 

Chefpagho Ĉefpaĝo

Federacio La Federacio

Kluboj La lokaj kluboj

Norda Gazeto La Norda Gazeto

Kongreso Feder. kongreso

Stella Rendevuo de Stella

Membrighi Membriĝi

Retforumo La retforumo

Materialo Informa materialo

Ligiloj Ligiloj

Retleteri Retleteri al ni

 

Logo

 

 

Federacio
  Prezento Administracio Komisionoj  

La administracio
¤  Ĝisdatigo: 19 Aŭg. 2016  ¤

La Nordfrancian Federacion administras :

  • Federacia Komitato, kiun la fizikaj membroj (membrara asembleo) balotas ĉiun trian jaron okaze de federacia kongreso, kaj kiu nuntempe konsistas el 15 anoj reprezentantaj la asociojn-membrojn kaj individuojn-membrojn ;   (statuto, art. 9 [fr])
  • Estraro, kiun la Federacia Komitato balotas ĉiun trian jaron (samtempeco de la mandatperiodoj de la Komitato kaj de la Estraro), kaj kiu nuntempe konsistas el 4 anoj.   (statuto, art. 10 [fr])


La Estraro

La nunan Estraron, konsistantan el la jenaj kvar membroj, elektis la Federacia Komitato la 1-an de Majo 2016. Ĝia mandatperiodo finiĝos en 2019.

Michel DECHY                    Photo
Prezidanto

(ekde la 14-a  de Apr. 2013)
   
mdechyesperanto-nord.org 

 
PhotoFrance VALET
Vicprezidantino
274 rue du Boulenriez
FR - 59235 Bersée
Tel. +33 (0) 3 20 84 96 09
Ret. fvalet@esperanto-nord.org
  
PhotoCatherine BOEN
Sekretariino
51 avenue du Mal-Leclercq
FR - 59130 Lambersart
Tel. +33 (0) 3 20 92 31 36
Ret. cboenesperanto-nord.org
 
Daniel CALVOS   
Kasisto
   
    

    
    


La Federacia Komitato

La nunan Federacian Komitaton elektis la Membrara Asembleo (fizikaj membroj) la 1-an de Majo 2016 okaze de la federacia kongreso en Araso. Ĝia mandatperiodo finiĝos en 2019.

La Komitato konsistas el 15 membroj, kiuj reprezentas la ses asociojn-membrojn kaj la individuojn-membrojn :

Photo

Catherine BOEN
sekretariino de la Federacio
vicprezidantino de la asocio Lille-Villeneuve-Espéranto
cboenesperanto-nord.org

Daniel CALVOS
kasisto de la Federacio
membro de la asocio Arras-Espéranto
Photo Michel DECHY
prezidanto de la Federacio ekde la 14-a de Aprilo 2013
prezidanto de la asocio Lille-Villeneuve-Espéranto
mdechyesperanto-nord.org
Photo Cyrille DÉCOUTURE
prezidanto de la asocio Espéranto 80
cdecoutureesperanto-nord.org
  Guy DEladrière
membro de la asocio Valenciennes-Espéranto
Photo Xavier DEWIDEHEM
antaŭa prezidanto de la Federacio
membro de la asocio Lille-Villeneuve-Espéranto
xdewidehemesperanto-nord.org
Photo Jean DIETRICH
prezidanto de la asocio Valenciennes-Espéranto
  Pierre DUFOUR
membro de la asocio Lille-Villeneuve-Espéranto
  Didier HENNEUSE
membro de la asocio Boulogne-Espéranto
  Roch JULLIEN
organizanto de la Eŭropa Rendevuo "Stella-2016"
membro de la asocio Arras-Espéranto
Photo Catherine LÉVÊQUE
membrino de la asocio Espéranto 80
clevequeesperanto-nord.org
Photo Arlette PLUTNIAK
antaŭa prezidantino de la Federacio
membrino de la asocio Arras-Espéranto
aplutniakesperanto-nord.org
Photo Jacky RAMON
membro de la asocio Arras-Espéranto
jramonesperanto-nord.org
Foto France VALET
vicprezidantino de la Federacio
membrino de la asocio Lille-Villeneuve-Espéranto
fvaletesperanto-nord.org
Foto Xavier VILAIN
antaŭa kasisto de la Federacio
prezidanto de la asocio Dunkerque-Espéranto
xvilainesperanto-nord.org

Nombro de komitatanoj el :  
      - Arras-Espéranto : 4.
      - Boulogne-Espéranto : 1.
      - Dunkerque-Espéranto : 1.
      - Espéranto 80 : 2.
      - Lille-Villeneuve-Espéranto : 5.
      - Valenciennes-Espéranto : 2. 

Kunsidaj protokoloj

Vi povas legi kaj elŝuti la esperantlingvajn protokolojn...

-a)  de la kunsidoj de la Federacia Komitato (ekde Majo 2005) :

-b) de niaj ĝeneralaj membrokunvenoj (ekde Aprilo 2013):

Por plia informo, retleteru al :

 federacioesperanto-nord.org

  © 2004-2010 NORDFRANCIA ESPERANTO-FEDERACIO  –  www.esperanto-nord.org  –  Ĉiuj rajtoj rezervitaj  –  Kolofono Haut
   
   
Francais Esperanto