Paghokapo
 

Chefpagho Ĉefpaĝo

Federacio La Federacio

Kluboj La lokaj kluboj

Norda Gazeto La Norda Gazeto

Kongreso Feder. kongreso

Stella Rendevuo de Stella

Membrighi Membriĝi

Retforumo La retforumo

Materialo Informa materialo

Ligiloj Ligiloj

Retleteri Retleteri al ni

 

Logo

 

 

Federacio
  Prezento Administracio Komisionoj  

La komisionoj

La Federacia Komitato enhavas, krom la Estraron, kvar konstantajn komisionojn kaj laŭokaze specialajn komisionojn. La komisionojn prezidas la federacia prezidanto, kaj ili enhavas vicprezidanton elektitan de la komisionanoj.  (interna regularo, parto IV [fr])

 
La 4 konstantaj komisionoj
 
Komisiono pri regiona kunordigado
   
Agosfero :

Zorgi pri la plifirmigo de la regionaj agadoj kaj pri la rilatoj de la Federacio kun la Esperanto-kluboj el norda Francio, kun la ceteraj francaj regionaj Esperanto-federacioj kaj kun la tutlanda asocio UFE*.

   
Membroj : FotoXavier Dewidehem, prezidanto ;
Claude Longue-Épée, vicprezidanto (rilatoj kun la publikaj instancoj kaj la balotitoj) ;
Xavier Vilain.

Reprezentantoj de la Federacio ĉe la Unuiĝo Franca por Esperanto :
Xavier Dewidehem, reprezentanto, kaj Claude Longue-Épée, vicreprezentanto.


Komisiono pri komunikado
   
Agosfero :

Zorgi pri la revuo Norda Gazeto, pri la retejo, pri la retforumo, pri la disvolvo kaj diskonigo de Esperanto, pri la diskonigo de la agadoj kaj aranĝoj de la Federacio kaj de la asocioj-membroj kaj pri rebatservo.

   
Membroj : FotoXavier Dewidehem, prezidanto (retejo, retforumo) ;
Michel Dechy, vicprezidanto (rebatservo) ;
Jean-Marc Fratard* (Norda Gazeto, retforumo) ;
Richard Valet (Norda Gazeto).


Komisiono pri instruado kaj ekzamenoj
   
Agosfero :

Zorgi pri la organizo de la regionaj ekzamensesioj de Esperanto kaj pri la subteno al la Esperanto-kursoj faritaj de la asocioj-membroj.

   
Membroj : FotoXavier Dewidehem, prezidanto ;
Arlette Plutniak, vicprezidantino ;
Catherine Boen ;
Michel Dechy ;
Jean Dietrich ;
Claude Longue-Épée (ekzamenoj) ;


Komisiono pri kulturo kaj aranĝoj
   
Agosfero :

Zorgi pri la organizo de la federaciaj kongresoj kaj de la Eŭropa Rendevuo de Morbecque, pri la kunlaboro kun UFE por organizi prelegojn tra norda Francio kaj pri la organizo aŭ la subteno de agadoj sur la kampoj de kulturo, turismo kaj internacia ĝemeliĝo inter asocioj aŭ inter publikaj instancoj.

   
Membroj : FotoXavier Dewidehem, prezidanto (kongresoj) ;
Richard Valet, vicprezidanto (Morbecque) ;
Catherine Boen ;
Françoise Gaillard ;
Arlette Plutniak (prelegvojaĝoj) ;
Jacky Ramon ;
France Valet (Morbecque, prelegvojaĝoj) ;
Xavier Vilain (kongresoj).

 

La specialaj komisionoj

 
Komisiono por la verko de la historio de la Federacio
   
Tasko :

Verki la sekvon de la verkaĵo Historio de la Nordfrancia Esperanto- Federacio, t.e. verki pri la periodo de 1935 ĝis nuntempo.

   
Membroj : FotoXavier Dewidehem, prezidanto ;
Jean Dietrich, Jean-Marc Fratard*, Yves Petit*.
Ĉia federaciano rajtas fariĝi komisionano post peto al la prezidanto.

* Ne-membro de la Federacia Komitato.

 

Por plia informo, retleteru al : federacioesperanto-nord.org
  © 2004-2010 NORDFRANCIA ESPERANTO-FEDERACIO  –  www.esperanto-nord.org  –  Ĉiuj rajtoj rezervitaj  –  Kolofono Haut
   
   
Francais Esperanto